Цаг Уур, Орчны Шинжилгээний Газар
Ус, цаг уур, орчны ажиглалтын мэдээ дамжуулах, хяналт тавих систем

Климат коод мэдээ дамжуулдаг станцуудын анхааралд:
2019 оны 02 сарын 21-ны өдрөөс эхлэн Климат коод мэдээг
“Ус, цаг уур, орчны ажиглалтын мэдээ дамжуулах систем”-ээр дамжуулах болно.
"Климат мэдээллийг шалгах" гэсэн хуудсаар дамжин Климат коодны мэдээллээ шалгах боломжтой.
Үүнтэй холбоотой Чатын серверийн Climat хэсгийг зогсоож байгаа болно.
Нэвтрэх нэр
Нууц үг